REKISTERISELOSTE JA SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukaan
Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Verkkopalveluiden asiakasrekisterin pitäjänä toimii:

Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
www.vitabalans.com
Y-tunnus: 0398964-3

Yhteystiedot: [email protected]

2. Rekisteriselosteen tarkoitus ja yksityisyyden suoja
Tässä selosteessa kerromme, mitä henkilötietoja verkkopalveluissamme kerätään ja miten näitä henkilötietoja käytetään. Yksityisyyden suoja on meille tärkeää ja noudatamme kaikkia soveltuvia henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä, mukaan lukien Henkilötietolakia ja Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

3. Rekisterin nimi
Vitabalans.com verkkopalvelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Vitabalans käyttää kerättyjä henkilötietoja tiedottaakseen ajankohtaisista asioista, markkinoidakseen omia tuotteitaan sekä toteuttaakseen asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksia ja velvollisuuksia. Keräämme tietoja, jotta voimme tarjota asiakkaillemme asianmukaista ja asiakkaan intresseihin sopivaa viestintää. Lisäksi tietoja käytetään hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi ja sivustojemme kehittämiseksi.

Vitabalans ei myy tai siirrä henkilötietoja kolmansille osapuolille – mikä tarkoittaa, että asiakas ei vastaanota viestejä antamiensa henkilötietojen perusteella muilta yhtiöiltä. Vitabalans voi käyttää alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelemisessä ja säilyttämisessä kuten myös Vitabalansin puolesta tapahtuvassa markkinoinnissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää Vitabalansin verkkopalveluiden kautta tuleviin yhteydenottoihin, haittavaikutusilmoituksiin sekä myynti- tai markkinointitoimenpiteisiin liittyviin kilpailuihin tai arvontoihin osallistuvien tietoja. Tietoja voidaan käyttää asiakaspalveluun, kilpailun kulusta informointiin ja voitosta ilmoittamiseen.

Mikäli henkilö on antanut luvan, voidaan tietoja käyttää tuotemarkkinointiin ja asiakasviestintään. Markkinointilupa kattaa uutiskirjeet sähköpostitse ja muut suoramarkkinointitavat sekä viestinnän sellaisten sosiaalisten medioiden kautta, joissa asiakas on mahdollisesti hyväksynyt yhteyden verkkopalveluumme. Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnin kohdistamiseen internetissä ja sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa, Youtubessa tai Googlessa.

Rekisteri sisältää enintään seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot:

  • Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti, puhelin)
  • Demografiatiedot (ikä, ammatti, työnantaja)
  • Kiinnostustiedot
  • Lupatiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta ei vaadita antamaan tietojaan verkkopalveluissamme, mutta se saattaa olla edellytyksenä esimerkiksi arvontaan osallistumiselle tai asiakaspalveluviestin lähettämiselle. Rekisterin pääsääntöisenä
tietolähteenä ovat asiakkaan Vitabalans Oy:n hallitsemalla verkkosivustolla antamat tiedot. Rekisteriä voidaan täydentää myös rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, messuilla ja tapahtumissa kerätyillä yhteystiedoilla, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Vitabalans voi käyttää alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita henkilötietojen käsittelemisessä ja säilyttämisessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Henkilötiedot markkinointitarkoituksiin poistetaan mikäli asiakas peruu uutiskirjeen tilauksen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Vitabalans Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, palomuurilla sekä muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse. Rekisteröidyn, joka haluaa tarkistaa tai poistaa tietojaan, on esitettävä henkilöllisyytensä varmennetulla tavalla Vitabalans Oy:lle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Henkilötiedot markkinointitarkoituksiin poistetaan mikäli asiakas peruu uutiskirjeen tilauksen.

Sivuston käyttöehdot

Internet on avoin verkko, jota kaikki voivat käyttää. Palvelun käyttäjän ja Vitabalansin välinen tiedonvaihto Internetissä voi joutua myös muiden käsiin. Vitabalans noudattaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyssä huolellisuutta ja voimassa olevia tietosuojalakeja.

Kun käyttäjä vierailee tai kirjautuu Vitabalansin verkkopalveluun, Vitabalans saa automaattisesti joitakin tietoja ja rekisteröi ne palvelimensa lokiin, mukaan lukien IP-osoitteen ja liikkumisen verkkosivustolla. Vitabalans voi käyttää näitä tietoja seuraaviin tarkoituksiin: tarjotakseen palvelun käyttäjälle häntä kiinnostavia tuotteita ja palveluita, ottaakseen yhteyttä ja tehdäkseen tutkimuksia ja raportteja.

Lisätietoa evästeistä

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä eli cookieita. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivuillamme usein vierailevien kävijöiden tunnistamisen. Evästeistä saatava tieto auttaa verkkosivujen ja verkkokaupan palvelun kehittämisessä ja helpottaa siellä asioimista. Tiedot ovat vain Vitabalans Oy:n käytössä. Evästetoiminnon voi kytkeä pois selaimen asetukset-valikosta.

Vitabalans voi käyttää Google Analytics -analyysipalvelua, Googlen AdWords markkinointia ja muita vastaavia palveluita. Käyttämällä Vitabalansin verkkosivustoa hyväksyt, että kyseiset palvelut käyttävät sivustovierailun aikana sinusta saamiaan tietoja yllämainittuihin tarkoituksiin.